سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نشریه حضور
با سلام ... به وب سایت نشریه حضور خوش آمدید ... تلفن تماس 09198269507

حضرت آقا

رزمنده و در صف جهادیم امسال / نابودگر ظلم و فسادیم امسال / از امر امام مسلمین خامنه ای / مامور جهاد اقتصادیم امسال

امروز دلم نوید شادی داده / انگیزه اردوی جهادی داده / امروز امیر جبهه خوبی ها / فرمان جهاد اقتصادی داده

از لطف خدا به دل نمادی داریم / بر دفع بدی چراغ و هادی داریم / در سال جهاد اقتصادی گوییم / عشق است  که رهبر جهادی داریم

از نسل علی امام و هادی داریم/هر سال نشانه و نمادی داریم/ بفرموده ولی امرمان خامنه ای/ امسال جهاد اقتصادی داریم

بی امر شما روز کسادی داریم / ما در عرصه حق روح عبادی داریم / با همت و کار مضاعف آقا / امسال "جهاد اقتصادی" داریم

رهبرا از شوق لبخند تو شادی می کنیم / اذن تو باشد اگر عزم جهادی می کنیم / کوری چشم تمام دشمنان بز دلت / سال نو را هم جهاد اقتصادی می کنیم

از فاو و فرات و فکه یادی باید / در جبهه ی جنگ نرم جهادی باید / در راه گذشتن ز حصار تحریم / این بار جهاد اقتصادی باید

امید که حق سرور و شادی بدهد / شوری چو نسیم بامدادی بدهد / امید که حضرتش در این سال جدید / توفیق جهاد اقتصادی بدهد

خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم / زیر سایه ی ولی، احساس شادی می کنیم / کوری چشم سران فتنه و بیگانگان / چشم آقا، ما جهاد اقتصادی می کنیم

با یاد خدا آمده است سال نود/ باید که جهاد اقتصادی بشود/ با وحدت مسلمین و یاری خدا/ امریکا و صهیونیسم از بین برود

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم / از همه فرمایش رهبر منادی می کنم / امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم / چشم آقا من جهاد اقتصادی می کنم

ما در تن خود روح جهادی داریم / روحیه ی احمدی نژادی داریم / امسال به امر حضرت خامنه ای / تکلیف جهادد اقتصادی داریم
ارسال توسط نشریه حضور

اس ام اس

برگرد که بر بهارمان میخندند / یک عده به حال زارمان میخندند

آنقدر نبودنت به طول انجامید / دارند به انتظارمان میخندند

ادامه اس ام اس ها اینجا


ارسال توسط نشریه حضور
<      1   2      

اسلایدر